Připravujeme  

On-line přihláška na kurz

 Bližší informace a pokyny k tomuto připravovanému kurzu budou včas sděleny.