Potahované oblouky

  • v nabídce potahované NiTi superelastické oblouky, ocelové oblouky, Nickel-Titanium Reverse Curve
  • technika MBT a Roth
  • velikosti - kulatý .012 - .020, hranatý .016 x .022  - .021 x .025
  • rezistentní a barevně stabilní
  • přirozený odstín potahovaného oblouku
  • vhodný pro použití k estetickým zámkům

 

gestenco potahovane

im nt_412   im nt_112   im rc_112